‘Ontwikkel je Meesterschap!’: Het Labyrint

Na de ontdekking van extra intelligentie, de diversiteit en creativiteit
die er bijhoort, is je vraag: en nu? Waar voert mijn pad naar
excellentie? Hoe ga ik te werk? Met wie verbind ik me?
In je werk zoek je verandering, verdieping, verbreding of een
bijzondere werkervaring en een stevig anker. Je bent je bewust van
(delen van) je identiteit, van je gedrevenheid en wilt bevestiging van
de keuze van je passie.
Er achter komen wat je nog niet weet.
‘Ontwikkel je Meesterschap’ is een zeer intensieve training die je
uitnodigt te bewegen richting excelleren.
De training biedt extra intelligente mensen gereedschap om
meesterschap in eigendom te nemen.
Voor meer informatie: Annelien van Kempen: tel. 070-3874222,
e-mail: avankempen@xi2.nl.Het labyrint:De deelnemers stellen zich voor.


De familiestamboom wordt uitgelegd.
Na de uitleg is er lunchpauze.
De deelnemers op pad met Annelien van Kempen naar de haven.


Daar wordt het labyrint getekend.


Annelien maakt eerst de opzet.
De deelnemers maken het labyrint verder af.
Vervolgens doorlopen ze het labyrint.


Een klein labyrint door en voor jezelf getekend.
De zelf meegebrachte spullen worden gepresenteerd.
Zo krijgt een ieder inzicht met wie ze te maken heeft in de training Meesterschap.
Volgende training Meesterschap: maandag 18 mei verzorgd door Mariska Mallee.